Thẻ: đào tạo

Ngành sư phạm được phân bổ cơ chế đào tạo

Như vậy, ngoài việc giao chỉ tiêu theo cơ chế đặt hàng, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn quy định việc xác định chỉ tiêu, ngành đào tạo giáo viên sẽ căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương, nhằm giải quyết tình trạng thiếu thừa giáo viên […]