Chuyên mục: Tin tức

Ngành sư phạm được phân bổ cơ chế đào tạo

Như vậy, ngoài việc giao chỉ tiêu theo cơ chế đặt hàng, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn quy định việc xác định chỉ tiêu, ngành đào tạo giáo viên sẽ căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương, nhằm giải quyết tình trạng thiếu thừa giáo viên […]

Nếu chọn không đúng ngành đúng nghề, sinh viên có thể đứt gánh giữa đường

Bước vào mỗi mùa thi tuyển sinh với lỗi lo chọn ngành nghề được các bạn thí sinh và gia đình rất quan tâm. Theo đó, nhận đinh của các chuyên gia giáo dục khuyên các bạn thí sinh cần cẩn trọng trong việc chọn ngành nghề đừng chọn theo […]