Cách sử dụng vốn lưu động hiệu quả cho doanh nghiệp

Việc sử dụng vốn lưu động giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Đây được hiểu là hoạt động nhằm hình thành những dự định về tổ chức vốn lưu động của công ty và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Bài viết dưới đây xin chia sẻ cách sử dụng vốn lưu động hiệu quả cho doanh nghiệp.

Cân nhắc nhu cầu vốn lưu động

Đây là yếu tố đầu tiên cần lưu ý trong vấn đề sử dụng vốn lưu động. Doanh nghiệp cần phải dựa vào tình hình tài chính, biến động chủ yếu trong vốn lưu động cũng như mức chênh lệch giữu kế hoạch và thực hiện trước đó.

Cân nhắc nhu cầu vốn lưu động là yếu tố đầu tiên cần lưu ý trong vấn đề sử dụng vốn lưu động

Dựa trên nhu cầu vốn lưu động đã xác định để lên kế hoạch huy động vốn. Đầu tiên cần xác định khả năng tài chính của công ty, từ đó định lượng được số vốn còn thiếu. Doanh nghiệp cũng cần so sánh chi phí huy động vốn từ các nguồn khác nhau để chọn lựa giải pháp phù hợp nhất. Việc xác định kỹ nhu cầu vốn lưu động sẽ giúp doanh nghiệp tránh tình trạng thừa vốn, gây lãng phí hay thiếu vốn gây gián đoạn đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Theo chia sẻ của những tin tức kinh doanh trên vietnamnet.vn, trong quá trình lập kế hoạch huy động vốn, cần căn cứ vào kế hoạch vốn kinh doanh, đảm bảo sự phù hợp với tình hình thực tế cũng như những chỉ tiêu tài chính, bám sát hoạt động kinh doanh cũng như khả năng tăng trưởng trong những năm tới.

Khai thác nguồn vốn lưu động

Để khai thác nguồn vốn lưu động một cách hiệu quả nhất, doanh nghiệp cần có sự đánh giá và cân nhắc giữa những đơn vị để chọn lựa kênh huy động phù hợp với mức lãi suất thấp nhất. Dưới đây là một số hình thức lưu động vốn thường được áp dụng hiện nay.

Vay vốn ngân hàng được xem là nguồn vốn lưu động hiệu quả được nhiều doanh nghiệp chọn lựa, là nguồn cung cấp vốn quan trọng. Khi sử dụng vốn từ ngân hàng, doanh nghiệp cần lưu ý huy động theo những thời hạn khác nhau. Điều này sẽ giúp giảm khó khăn về vốn cũng như nhữn chi phí tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể tận dụng nguồn vốn liên doanh và liên kết. Hình thức này không những giúp doanh nghiệp tăng vốn mà còn là cơ hội để học tập và tiếp thu những chuyển giao công nghệ hay tiến bộ khoa học.

Quản lý hàng tồn kho

Cần có kế hoạch kiểm soát và xử lý hàng tồn kho phù hợp

Doanh nghiệp cần lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh và có phương pháp quản lý hàng tồn kho. Dựa trên số liệu báo cáo chi tiết theo từng quý, tháng để kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập về. Trường hợp nguồn hàng kém chất lượng thì cần đề xuất biện pháp xử lý phù hợp để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Kế toán cũng cần đối chiếu sổ sách hàng tháng để kiểm soát hàng tồn kho để tìm biện pháp giải phóng, nhanh chóng thu hồi lại vốn.

Có biện pháp phòng ngừa rủi ro

Một số tin tức tư vấn về lĩnh vực này,hoạt động kinh doanh luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro như giá cả thị trường tăng, lạm phát kinh tế, không thu hồi vốn…và rất nhiều vấn đề khác. Để hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra, doanh nghiệp cần có biện pháp phòng ngừa rủi ro để tránh làm hao hụt đến vốn kinh doanh và vốn lưu động.

Doanh nghiệp có thể áp dụng một số biện pháp như mua bảo hiểm hàng hóa cho những hàng hóa đang vận chuyển cũng như hàng hóa trong kho. Đồng thời, trích lập quỹ dự phòng tài chính, quỹ dự phòng giảm giá bán hàng tồn kho. Trong đó, việc tham gia bảo hiểm rất cần thiết, giúp doanh nghiệp có khả năng tài chính để giải quyết những rủi ro và khó khăn xảy ra mà không gây ảnh hưởng nhiều đến nguồn vốn lưu động.

 

Rate this post